Kościół św. Zygmunta

Diecezja Tarnowska

Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Żelichowie został zbudowany w Pleśnej koło Tarnowa w roku 1642 roku. Po wybudowaniu tam kościoła murowanego został w 1938 roku przewieziony do Żelichowa i po gruntownym remoncie pełni do dziś rolę kościoła parafialnego. Pozyskaną budowlę dostawiono do istniejącej w tym miejscu murowanej dworskiej kaplicy. Jest to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty gontem. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie od północy kaplica zamknięta trójbocznie, od południa kruchta a od zachodu przedsionek. Dachy dwuspadowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i stożkowym zwieńczeniem.
Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Portal do zakrystii z ozdobnym nadprożem, w którym data 1642. W ołtarzu głównym późnogotycki poliptyk z początku XVI w., warsztatu śląskiego wykonany przez mistrza z Gościeszowic z warsztatu Zgromadzenia Kanoników Regularnych z Żagania, przeniesiony po 1945 roku z Tymowy na Dolnym Śląsku. W polu środkowym płaskorzeźbiona grupa Koronacji NMP przez Trójcę Świętą. Na skrzydłach płaskorzeźby ze scenami: Zwiastowania, Nawiedzenia, Adoracji Dzieciątka i Hołdu Trzech Króli, w predelli rzeźbione hermy świętych: Katarzyny, Barbary, Małgorzaty i Doroty. Po zamknięciu pierwszej pary skrzydeł osiem scen malowanych: Chrzest w Jordanie, Męczeństwo św. Wawrzyńca, Męczeństwo św. Szczepana, Męczeństwo św. Erazma, św. Marcin, św. Mikołaj, Męczeństwo św. Sebastiana i Męczeństwo niezidentyfikowanego świętego. Po zamknięciu drugiej pary skrzydeł cztery kwatery malowane: na dwóch Zwiastowanie, na pozostałych Chrystus Bolesny w typie Frasobliwego i Matka Boska Bolesna. W kaplicy ołtarz rokokowy z drugiej połowy XVIII w. z późniejszym obrazem św. Anny nauczającej Marię. Ambona barokowa z XVIII w., z obrazkami na parapecie czterech ewangelistów. Interesujące są również obrazy świętych: św. Wawrzyniec, późnogotycki z XV/XVI wieku, zapewne skrzydło dawnego tryptyku, św. Antoni, św. Jan Nepomucen, św. Krzysztof oraz MB z Dzieciątkiem na globie ziemskim – barokowe z XVIII wieku, Chrystus w studni, w ramie rokokowej z drugiej połowy XVIII w. Na łuku tęczowym grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie – późnogotycka z XVI wieku. Inne występujące rzeźby to: Chrystus Frasobliwy – barokowy z XVIII/XIX wieku, Święta Trójca – barokowa z XVIII wieku, Pasyjka – rokokowa z drugiej połowy XVIII wieku, z korpusem Chrystusa z kości słoniowej oraz Krucyfiks barokowy z XVIII/XIX wieku.